Uslovi i pravila korištenja

buziminfo.ba_12_960

Odredbe i pravila 

Korištenjem bilo kojeg dijela Buziminfo.ba portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja.

Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Buziminfo.ba portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Niti jedan dio Buziminfo.ba portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih.

Buziminfo.ba portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetioca, te linkova na vanjske stranice.

Buziminfo.ba sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje Buziminfo.ba portala koristite na vlastitu odgovornost i Buziminfo.ba se  ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

1. Autorska prava i intelektualno vlasništvo

Buziminfo.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod).

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, bez dozvole izdavača. Sadržaj na portalu Buziminfo.ba zaštićen je u skladu sa odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima BiH, u korist Buziminfo.ba. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

2. Komentari

Slijede opće upute koje utiču na to da li će vaš komentar biti prihvaćen:

1. Lični napadi na autore, druge korisnike ili bilo koja druga lica neće biti tolerirani, a korisnicima koji u više navrata objavljuju takve komentare može biti zabranjena mogućnost komentiranja.
2. Komentari koji sadrže psovke, lične uvrede ili pogrdne riječi su neprihvatljivi.
3. Cijenimo žustru debatu i razumijemo da ljudi često imaju čvrsta ubjeđenja o temama o kojima se vodi debata na portalu, ali molimo vas da ukažete poštovanje prema stavovima i uvjerenjima drugih korisnika. Učtivim i civiliziranim ponašanjem omogućavate da tema ostane fokus debate te da naše stranice budu mjestom inteligentne diskusije.
4. Držite se relevantnih komentara. Ako objavite komentar koji se ne odnosi na temu o kojoj se vodi diskusija, možda će biti izbrisan. Također je vjerovatno da će komentari o odlukama moderatora ili opći komentari o Buziminfo.ba biti obrisani.
5. Rasistički i napadački kometari neće biti tolerirani. Postoji razlika između kritiziranja vlade, organizacije ili nečijeg ubjeđenja i napadanja ljudi zbog njihove rase, spola,  ili religije.
6. Komentari koji potiču druge da počine krivična djela neće biti tolerirani.
7. Komentari moraju biti na bosanskom/hrvatskom/srpskom. Drugi jezici nisu prihvatljivi na portalu.
8. Vaši komentari trebaju biti razumljivi. Ako moderator ne može razumjeti vaš komentar zbog lošeg pravopisa, gramatike ili logike, bit će izbrisan.
9. Ne objavljujte sadržaj koji ste kopirali od druge osobe i za koji niste dobili autorska prava.
10. NE VIČITE. Po interentskom bontonu, pisanje velikim slovima smatra se vikanjem.
11. Bez neželjene pošte. Ne objavljujte istu ili vrlo slične poruke više puta.
12. Bez reklama i promocija roba i usluga, ili objave web adresa.
13. Bez neprikladnih korisničkih imena.
14. Nećemo prihvatiti klevetničke komentare koji mogu ugroziti ugled organizacije ili pojedinca.
15. Nećemo tolerirati nepoštivanje suda. Ovo se odnosi na komentare koji mogu prejudicirati trenutne ili buduće sudske slučajeve.

Sadržaj ove stranice služi za opće informiranje. Vi dobrovoljno dostavljate komentare i jedini snosite direktnu ili indirektnu odgovornost za njih. Dajete nam dozvolu da koristimo, ponovo koristimo, brišemo ili objavljujemo bilo koje komentare bez najave.

Buziminfo.ba