Published On: sri, jan 13th, 2021
TOP | By Li.A.

OV Bužim: Novu većinu će činiti SDA, SDP i SPU

Konstituirajuća sjednica VIII saziva Općinskog vijeća općine Bužim održana je u srijedu, u Centru za kulturu.

Na istoj je izvršena verifikacija mandata vijećnika Općinskog vijeća općine Bužim koji su izabrani na Lokalnim izborima, te su dali svečanu izjavu.

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Općinskog vijeća iz VII saziva, Hasan Hilić, da bi s njom nastavio rukovoditi, u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, najstariji vijećnik Agan Elkasović do imenovanja novog predsjedavajućeg.

Imenovana je Komisija za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja, koja je nakon kratke pauze predložila imena predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća općine Bužim.

Tako je za  predsjedavajućeg Općinskog vijeća općine Bužim, sa 10 glasova za, imenovan Suad Šahinović (SDP), dok je za dopredsjedavajućeg imenovan Nermin Porić (Stranka penzionera i umirovljenika).

Time je potvrđena većina u Općinskom vijeću koju čine SDA, SDP i SPU. Kako će ove tri političke stranke, kao koalicija, ubuduće činiti vlast općine Bužim, to preuzimaju i odgovornost za stanje u istoj. Doduše, do sada nisu predstavili program djelovanja, kao niti definirali odgovornost za stanje u javnom komunalnom preduzeću i ustanovama.

Da će ove tri političke stranke zajedno djelovati i sačinjavati većinu potvrdio je u svojoj izjavi i novoizabrani predsjedavajući Vijeća.

Opoziciju u Općinskom vijeću općine Bužim ubuduće će činiti vijećnici A-sda, Narodne liste Bužim i Nezavisnog bloka.

Komentari

komentara