Published On: pet, mar 25th, 2016

Načelnik Bužima: Dječiji doplatak se mora uvesti

Rukovodeći se trenutnim socio-ekonomskim stanjem u bh. društvu, Unsko-sanskom kantonu i Bužimu, Agan Bunić načelnik općine Bužim je pokrenuo zanimljivu inicijativu, odnosno, inicijativu koja će značiti humaniji i ekonomski povoljniji položaj porodica sa djecom.

bunic_presica

Načelnik Agan Bunić/ foto: Buziminfo.ba

Načelnik Agan Bunić je na danas održanoj press konferenciji prezentirao njegovu inicijativu za konačno uvođenje isplate dječijeg dodatka (dječiji doplatak) za djecu na području cijelog Unsko-sanskog kantona.

Važećim zakonskim propisima ova naknada je definisana kao pravo, međutim, ista nije dovoljno i jasno precizirana, te se kao takva ne primjenjuje.

Unsko-sanski kanton za prošlu 2015. godinu ima negativan prirodni priraštaj (za period januar – novembar: rođenih 1.870, umrlih 1.951) što je jasan pokazatelj da se mora hitno reagirati i tražiti provodivo zakonsko rješenje za zaštitu porodica sa djecom i ostvarivanje dječijih prava.

„Svakodnevno se susrećem sa problemima ljudi koji nemaju nikakva primanja, posebno su osjetljive porodice u kojima niko od roditelja ne radi, a hvala Bogu imaju djecu. Zbog teške ekonomske situacije u tim porodicama, pokrećem inicijativu da se treba nešto hitno uraditi i početi sa isplatom dječijeg doplatka. Zakon postoji, ali se on nažalost ne provodi. Zakonodavna i izvršna vlast moraju pronaći način kako da se financira pravo na dječiji doplatak“, kaže načelnik Bunić.

Ovom inicijativom traži se da nadležni organi USK, od Skupštine, Vlade i resornog ministarstva, svako iz svoje nadležnosti, razmotri istu, te da se što je moguće hitnije sazove tematska sjednica zakonodavnog tijela Kantona, da se na temelju dobivenih rezultata iz primjene Zakona i izvještaja nadležnih organa u vezi sa istim, kao cilj i rezultat, usvoji ova Inicijativa, sa zaduženjem da se odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti USK izmjene, a sa ciljem poboljšanja socijalnih prilika stanovništa, a prvenstveno djece i porodica sa djecom.

IMG_5493

Foto: Buziminfo.ba

„Nadalje, neću govoriti o iznosu dječijeg doplatka, kako riješiti naknadu za djecu čiji roditelji ne rade, ili radi samo jedno, ili djecu čiji roditelji rade, ko će u tom slučaju obezbjediti naknadu, ali moramo znati da Kanton mora preuzeti brigu o djeci čiji roditelji ne rade. Hoće li se ta naknada isplaćivati do 18 godine djeteta, ili do kraja redovnog školovanja, o svim tim detaljima i modelu rješavanja ovog problema neka se odluči Skupština i Vlada USK-a, kao nadležna instanca za rješavanje pitanja iz socijalne zaštite i brige o porodici sa djecom. Ne možemo porediti neke druge poticaje i zaštitu prava sa pravima djeteta, ali svi nivoi vlasti potiču poljoprivredu, potiču proizvodnju, zapošljavanje, borimo se za prava životinja, trebamo te poslove raditi, nisam protiv,  i Općina sve to sufinancira. Međutim, moramo postaviti pitanje šta ćemo sa djecom, jer bez djece kome to sve radimo, ko će to živjeti i raditi u domovini, baviti se sa poljoprivredom, ko će ići u te škole koje pravimo, ko će graditi državu?! Zbog toga je ovo pitanje od posebne važnosti i mora se hitno rješavati. Očekujem da ovaj kanton već od slijedeće godine neće biti primjer u kojem se ne poštuju prava djece i u kojem se ne isplaćuje dječiji doplatak“ , pojašnjava Bunić.

Prava iz socijalne zaštite su federalnim zakonom prenesena na kantone, pa je ovu oblast svaki od kantona uredio na svom području samostalno i na svoj način. Iako niti jedan od kantona nije isključio pravo na pomoć porodicama sa djecom, pet kantona u Federaciji BiH (USK, HNK, ZHK, Posavski i Livanjski kanton) izdvajanja za dječiji doplatak ne postoje.

Sredstva pronaći i smanjenjem primanja skupštinskih poslanika

nacelnik bunic sa najmladjima

Načelnik Bunić sa najmlađim stanovnicima Bužima

Načelnik je  na press konferenciji govorio i o izvoru finansiranja i obezbijeđenju novčanih sredstava za ono što podrazumijeva ova Inicijativa. Među mogućim rješenjima, Bunić navodi smanjenje primanja skupštinskim poslanicima, koja su ionako među najvišima u BiH, pa čak i ukidanje profesionalizacije u Skupštini USK.

„Dozvolite da pojasnim. Naši zastupnici u Skupštini imaju visoka primanja, među najvećima u državi. Kod nas se dobro plaćaju skupštinske komisije, i zbog toga se često osnivaju i nove. Ne provodi se odluka o plaćama direktora na području USK-a, pa imamo situaciju da pojedini direktori imaju veća primanja od premijera USK-a, što se ne smije dešavati, premijer u hijerarhiji vlasti kantona treba imati najveću platu, svi ostali manje. Imamo situaciju da  većina izabranih zastupnika napušta svoje radno mjesto zbog kojeg nema sukob interesa  i profesionalizira svoj angažman, što nije dobro i puno košta kanton. Ukinimo profesionalizaciju u Skupštini USK-a. Uvedimo reda u zapošljavanju u institucije kantona, uvedimo reda u materijalnim troškovima kantona, službenom prevozu i prevozu na posao i s posla. Postoje sredstva, samo trebamo biti spremni da rješimo ova primanja za našu djecu. Kada je u pitanju natalitet i opstanak na ovom prostoru ne smije nam razlog biti da nema sredstava. Ovo je najmanje što svi možemo učiniti da zaustavimo negativan trend prirodnog priraštaja, ovo je samo jedna od mjera koju moramo što prije provesti“, riječi su načelnika Bunića.

/Buziminfo.ba

Komentari

komentara