Published On: sri, nov 9th, 2016

Mulalić preuzeo predsjedavanje Parlamentarnom komisijom za reviziju

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Kasim Mulalić, preuzeo je predsjedavanje Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju.

kasim-mulalic_parlament_fbih

Kasim Mulalić, zastupnik SDA u Parlamentu FBiH

U skladu je to sa ustaljenom praksom rada Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju i rotacije funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika ove Komisije. Zamjenik predsjednika Komisije u narednom periodu će biti  Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta F BiH.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju je zajednička komisija oba doma Parlamenta F BiH, i razmatra:

  • Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
  • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.

/Buziminfo.ba

Komentari

komentara