Published On: ned, feb 12th, 2017

Modernizacija Oružanih snaga BiH podrazumijeva nabavku oklopnih vozila i helikoptera

Smanjenje broja vojnika i perspektivnih lokacija predviđeni su Pregledom odbrane, dokumentom koji predstavlja viziju Oružanih snaga BiH za idućih 10 godina. Tako se između ostalog podrazumijeva modernizacija vojske uz nabavku borbenih oklopnih vozila, helikoptera i brojne druge opreme.

Pregled odbrane, zajedno sa Planom modernizacije Oružanih snaga BiH, na osnovu zaključaka i smjernica Predsjedništa BiH sačinilo je Ministarstvo odbrane BiH, a informacija ovog ministarstva o tom dokumentu na dnevnom je redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iduće sedmice.

Dvije od osam tačaka informacije govore o redefinisanju popune Oružanih snaga BiH, te broja perspektivnih lokacija.

Planom odbrane predviđeno je smanjenje broja profesionalnih vojnika u Oružanim snagama sa postojećih 10.000 na 9.200, a rezervnog sastava sa 5.000 na 4.600, dok je broj civila ostao nepromijenjen i iznosi 1.000.

Ovim dokumentom broj perspektivnih lokacija sa postojeće 63 smanjuje se na 57 od čega su šest skladišta municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Prilikom redefinisanja broja perspektivnih lokacija, istaknuto je u informaciji, vodilo se računa o entitetskom i regionalnom balansu.

U strukturi pješadijskih brigada, u okviru svih prvih pješadijskih bataljona, definisane su prve motorizovane čete, koje po svojoj strukturi i opremi u potpunosti ispunjavaju implementaciju NATO koncepta operativnih sposobnosti i ocjenjivanja.

Pregledom odbrane, koji je Predsjedništvo usvojilo na sjednici 24. novembra prošle godine, u segmentu poboljšanja i unapređenja inžinjerijske podrške pri pješadijskim brigadama ugrađene su inžinjerijske čete koje će biti popunjavane jednim aktivnim inžinjerskim vodom, dok će se ostali dio nalaziti u rezervi.

U segmentu poboljšanja i unapređenja sistema logističke podrške gdje je to neophodno ugrađene su logističke jedinice, radi poboljšanja direktne logističke podrške.

U Brigadi vazdušnih snaga pored postojećih jedinica ugrađena je dodatna letačka četa radi boljeg pokrivanja cijele teritorije BiH.

U skladu sa Zakonom o odbrani BiH zadržani su postojeći lanac komandovanja i kontrole te sve jedinice ranga brigade, pri čemu su iz sastava Brigade taktičke podrške tri bataljona – vojne policije, vojno-obavještajni i bataljon policije stavljeni direktno na vezu Operativnoj komandi Oružanih snaga BiH.

Sve ostale jedinice iz sastava Brigade taktičke podrške i dalje ostaju u njenom sastavu.

Uz Plan odbrane Ministarstvo odbrane sačinilo je i Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH.

Putem ovog plana, navodi se u informaciji, Ministarstvo odbrane BiH težilo je da stvori bolje pretpostavke i unaprijedi kapacitete i sposobnosti komandi i jedinica za izvršavanje svih zadataka koji su utvrđeni članovima 4. i 6. Zakona o odbrani BiH, a kojima se definišu zadaci Oružanih snaga BiH, odnosno ciljevi BiH kada je riječ o Oružanim snagama.

Planom modernizacije predviđena je, između ostalog, i nabavka helikoptera, borbenih oklopnih vozila, točkaša za pješadiju, kvalitetnih protivoklopnih sistema, protivvazdušnih sistema i oruđa, opreme za pomoć civilnim strukturama kao i za jačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma.

Na istoj sjednici kad je usvojen Plan odbrane Predsjedništvo je usvojilo i Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH.

Tokom izrade Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH rukovodili su se zaključcima i smjernicama dobijenim od Predsjedništva BiH.

Po usvajanju Pregleda odbrane i Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH nastaviće rad na izradi plana za implementaciju Pregleda odbrane i nove strukture Oružanih snaga BiH, kao i na izradi akcionog plana implementacije Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH, navodi se na kraju informacije.

Predstavnički dom ovu bi informaciju, koju je sredinom januara usvojila nadležna parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost, trebalo da razmatra na sjednici u četvrtak, 16. februara.

/SRNA

Komentari

komentara