Published On: ned, nov 29th, 2020

USK: Utvrđen prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

U Bihaću je  zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, kojom je predsjedavao Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Ermina Zulića, ministra za pitanja boraca i ratnih vojnih invalidautvrđen je   Prijedlog Zakona o dopunskim  pravima branilaca i članova njihovih porodica te upućen u skupštinsku proceduru.

– Ovim Zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje dopunskih prava. korištenje i prestanak prava kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava člana porodice šehida, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratnog vojnog invalida i člana njegove porodice, člana porodice umrlog ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i člana njegove porodice, člana porodice umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioca i člana njegove porodice, člana porodice umrlog branioca, demobiliziranog branioca i člana njegove porodica, člana porodice umrlog demobiliziranog branioca, dobrovoljaca i člana njegove porodice, člana porodice umrlog dobrovoljaca, organizatora otpora i člana njegove porodice, člana porodice umrlog organizatora otpora, veterana i člana njegove porodice, člana porodice umrlog veterana, kao i lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu koji su državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona, precizirao je ministar Zulić.

Na današnjoj sjednici Vlada  USK je usvojila program utroška  sredstava  temeljem kojeg će Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Vlade USK dodijeliti  grant od 50 000 KM za subvencioniranje izgradnje ambulante u bihaćkom naselju Orašac. Sredstva će biti doznačena Gradu Bihaću za namjenu izgradnje ambulante u Orašcu.

Ministarstvu privrede prihvaćen je program utroška kojim će ovo Ministarstvo doznačiti 50 000 KM za subvencioniranje projekta proširenja  kapaciteta i opremanja Centra za prekvalifikaciju radne snage koji djeluje u okviru Službe za zapošljavanje USK.

Riječ je o projektu koji se realizira u  partnerstvu Razvojnim programom Ujedinjenih nacija ( UNDP), u okviru ekonomske komponente MEG projekta, a sukladno sporazumu sa UNDP koji je potpisao resorni ministar Nijaz Kadirić,  učešće UNDP-a u  sufinansiranju ovog   projekta je  175 000 KM.

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Adnan Alagić obrazložio je, na današnjoj sjednici, prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost izdaje Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

– Potreba za izmjenama Uredbe  ukazala se  na osnovu informacija dobivenih od strane općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Utvrđeno je da postoji  izražen  interes za investicije od stranih i domaćih investitora za  izgradnju objekata industrijske djelatnosti, posebno metalne industrije. Kako se u narednom periodu očekuje potreba za provođenjem većeg broja postupaka izdavanja lokacijskih informacija, odnosno urbanističkih saglasnosti, zaključeno je da bi bilo potrebno, zbog efikasnijeg vođenja administrativnih procedura, u cilju olakšavanja pribavljanja potrebnih saglasnosti investitorima, da se ova nadležnost prenese općinskim/ gradskim organima uprave.  Uticaj na okoliš, život i zdravlje ljudi  se  kontroliše okolinskim dozvolama koje donosi upravo ovo Ministarstvo te nije neophodno da  Ministarstvo donosi i lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku suglasnost, a za prijenos nadležnosti u ovim predmetima ne postoje zakonske prepreke ni u propisima Federacije BiH, obrazložio je ministar Alagić.

 

Tvoj stav je bitan. Dodaj komentar na ovu vijest …

Komentari

komentara