Published On: pon, apr 12th, 2021

Skupština USK usvojila Budžet USK za 2021. godinu sa 16 glasova ZA

Nakon usvajanja dnevnog reda skupštinski poslanici usvojili su Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, kojim bi se omogućilo zastupnicima da se online uključe u rad sjednica, ukoliko ne mogu uživo prisustvovati.

Nakon iscrpne rasprave o Budžetu, najvažnijem dokumentu o kojem ovise isplate plata hiljadama budžetskih korisnika, pristupilo se glasanju, Budžet je podržalo 16 zastupnika, 2 zastupnika su bila protiv, dok je 9 zastupnika bilo suzdržano.

Budžet su podržali: Hajrudin Halilović, Rasim Pajić, Irma Fatkić, Dijana Ćemal, Alibegović Ilda, Zulić Nedima, Hujić Zlatko, Jukić-Kličić Bernarda, Šertović Muhidin, Kulenović Fatka, Draganović Mersad, Halkić Razim, Agan Bunić, Ifeta Kadić, Amir Murić i Nisvet Jusić.

Suzdržani: Almin Handanagić, Hadis Jusić, Najla Muratović, Mehmed Mahmić, Zinajda Hadžić, Asmir Ćufurović, Jasmin Musić, Zikrija Duraković i Edina Abdić Pleho.

Protiv: Nijaz Hušić i Viladana Alibabić.

Nisu bili prisutni: Anel šahinović, Ekrem Prošić i Rasim Kantarević.

U ovim trenucima je pauza,a po rezultatima glasanja, može se zaključiti da Skupštinu Unsko-sanskog kantona kao instituciju u narednom periodu očekuje mnogo posla, s obzirom da je danas usvojena izmjena Poslovnika, koji unosi potpuno novi koncept sazivanja i dinamike rada Skupštine, ali i online mogućnost održavanja, kao i nova lica koja od danas podržavaju Vladu premijera Mustafe Ružnića.

/usn.ba

Komentari

komentara