Published On: ned, maj 29th, 2016

SDA Bužim: Obavijest o isključenju iz članstva

sda cover buzim

Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Bužim obaviještava svoje članove i simpatizere da su iz članstva SDA isključeni slijedeći članovi:

  1. Ramiz Kišmetović
  2. Remzija Pajalić
  3. Admir Begović
  4. Amir Sijamhodžić
  5. Emir Cinac
  6. Arif Cinac
  7. Samir Hajrudinović
  8. Ibrahim Dizdarević
  9. Bajro Handanović
  10. Abid Duraković

Gore imenovani su djelovali protivno članu 22. stav 4. Statuta SDA, jer su se kandidirali kao nezavisni kandidati za Općinsko vijeće općine Bužim na predstojećim lokalnim izborima, bez saglasnosti Stranke.

//OO SDA BUŽIM