unnamed8

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Saopćenje vlasnika Rudnika Mangana - Minni Treida Sofija

buzimm

Da strane investicije u BiH nisu poželjne dokazuje i situacija u kojoj se trenutno nalazi kupac 67% ukupnog kapitala d.d. Rudnik Mangana Bužim, bugarska kompanija Minni Treid e.o.o.d Sofija.

 

Naime, 20.07.2012. godine Agencija za privatizaciju USK-a i kupac državnog kapitala d.d. Rudnik Mangana Bužim, bugarska kompanija Minni Treid e.o.o.d. Sofija potpisali su prijedlog za zaključivanje sudske nagodbe, a u vezi sa tužbom Agencije za privatizaciju USK-­a za raskid Ugovora o kupoprodaji 67% kapitala d.d. Rudnik Mangana Bužim. Ugovorne strane su prijedlog sudske nagodbe uputile Kantonalnom sudu u Bihaću kod kojeg se nalazi predmet po žalbi na nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Bihaću. 

Kako Sud još ne rješava i nije ovjerio sudsku nagodbu kupac kapitala Minni Treid e.o.o.d. osnovano  sumnja  da se  na isti  vrši  politički  pritisak  od strane  Vlade  USK-a, odnosno  od strane  Premijera  Vlade, Hamdije Lipovače.  Nažalost,  da je  to  tako  govori  i izjava  premijera,  gdin-a  Hamdije Lipovače  15. augusta  2012.  godine  u Bužimu  kod  obraćanja  građanima  povodom manifestacije  "Slobodarski  dani  viteškog  grada  Bužima".  

U svom  obraćanju   Premijer  je istakao: "...Dosao sam da Vas zamolim tri stvari. Prvo: da mi pomognete da pokrenemo priču o Rudniku Mangana, da više ne dozvolimo  bjelosvjetskim hoštaplerima da dolaze ovdje, lažu radnike,  traže  kupce da skupo  prodaju vaš Rudnik, vaše radnike, vaša mjesta, vaše roditelje i na kraju sa nekim ovdje u našoj Krajini  podijele pare i odu u bijeli svijet.  Rudnik  Mangana može biti prodan samo onom ko nam pokaže da ima pare u banci, nikakve više priče ni Bugarkinje, ni laži ni petljanije koje sam istjerao iz kancelarije prije nekoliko dana..."

Ovu priliku koristimo  i  za to da g-dinu Premijeru osvježimo pamćenje i podsjetimo ga na to da smo dana 14.06.2012. godine održali sastanak u kabinetu Premijera, gdje su osim nas kao kupaca kapitala između ostalog bili prisutni i Premijer Vlade USK-a, Načelnik općine Bužim, novoimenovani   Ministar  privrede,  Direktor  Agencije  za  privatizaciju   USK,  predstavnici Sindikata d.d. Rudnik Mangana Bužim i pomoćnici i savjetnici  Premijera i  Ministra, te da su na istom sastanku prisutni upoznati sa činjenicom da je kupac obezbjedio novčana sredstva za izmirenje obaveza prema radnicima za neto plate i doprinose, te za investiranje u opremu za proizvodnju. 

Isto  tako  podsjećamo   da  je  zaključak   navedenog   sastanka   bio:  da  se  uz suglasnost radnika d.d. "Rudnika Mangana" Bužim, a na osnovu Protokola potpisanog između Sindikata Društva i kupca kapitala pristupi sklapanju sudske nagodbe između Agencije za privatizaciju  USK kao prodavaoca  i Minni Treid e.o.o.d.  kao kupca kapitala, po kojoj se do danas niko od nadležnih institucija nije očitovao.

Ovim  putem javno  molimo  g-dina  Premijera da  ne vrši  pritisak  na pravosudne  institucije  i dozvoli  da Sud  nepristrasno  postupa  u skladu sa svojom  nadležnošću  vezano za postignutu sudsku  nagodbu  između  Agencije  za  privatizaciju  USK-a  i   Kupca  kapitala  Minni  Treid e.o.o.d. - stoji u saopćenju koje je uputila kompanija Minni Treid.

 

BuzimINFO.ba