Published On: uto, jul 28th, 2015

INTERVJU: Amel Dizdarević, direktor JKP “KOMB”: Preduzeće za 2 godine investiralo preko 100.000 KM

O stanju u bužimskom javnom komunalnom preduzeću “KOMB”, poslovanju i planovima preduzeća, razgovarali smo sa direktorom Amelom Dizdarevićem. Dizdarević se na ovoj poziciji nalazi više od dvije godine. Po struci je inžinjer građevine.

amel d 1

Buziminfo.ba: Gospodine Dizdareviću, kako danas ocjenjujete stanje u JKP KOMB u odnosu na zatečeno?

Dizdarević: U ovoj oblasti skoro pa nikad ne možete kazati da je stanje odlično i da funkcioniše bez problema. Naprotiv, navedeno je sastavni dio naše svakodnevnice posebno kad se zna da smo mi preduzeće koje se bavi i sa distribucijom vode, odnosno vodosnadbjevanjem i sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada.

Međutim, da se može kad se hoće i ako se hoće mislim da smo mi pokazali u zadnje dvije godine jer to nam pokazuju naši korisnici i ocjena korisnika je najrelevantnija i to nam je jako bitno. Naravno, ima i nezadovoljnih pogotovo ovih dana kad imamo probleme sa redukcijama vode i to nam dodatno otežava funkcionisanje .

Uglavnom, ocjena stanja u preduzeću u odnosu na zatečeno je apsolutno poboljšana, a to se ogleda u više faktora kao što su redovna isplata plata i doprinosa prema uposlenicima, poboljšana oprema preduzeća, kadrovski jačanje preduzeća, veći broj korisnika naših usluga, kvalitetnija naplata komunalnih usluga i potraživanja, i slično.

Ono što je najbitnije da preduzeće funkcioniše dobro, da se redovno sakuplja i odvozi komunalni otpod i da se vrši redovna isporuka pitke vode našim korisnicim, osim u vremenu redukcija.

Buziminfo.ba: I pored teške ekonomske situacije, JKP KOMB u protekle dvije godine uspjelo je investirati u novu mehanizaciju i opremanje voznog parka?

Dizdarević: Mi smo kao preduzeće, zajedno sa sufinansijerima, investirali u zadnje dvije godine preko 100.000, 00 KM (kamion smećar, kombi vozilo, čistilica za saobraćajnice, investirali smo i u postrojenje u Musićima i još neke manja vozila i manje investicije).

Investiranjem nastaje potreba i za novim zapošljavanjem u JKP pa smo u ovom periodu, od kako sam ja na čelu istog,  uposlili 12 novih uposlenika i 2 pripravnika koji su putem Zavoda za zapošljavanje stekli svoje prvo radno iskustvo. Moja namjera je bila, i težim tome, da se preduzeće treba širiti u svakom pogledu, a samim tim i zapošljavati nove ljude, a ne nikako otpuštati i slično, kako su neki prije mene radili.

Buziminfo.ba: Možete li pojasniti građanima zbog čega su trenutno na snazi redukcije u vodosnadbijevanju na određenim područjima naše općine?

Dizdarević: Prvo, naši korisnici znaju da ova godina nije prva kad su redukcije aktuelne, već je gotovo svake godine slična situacija, a vidimo da ovih dana redukcije su i u drugim općinama i gradovima,  pa čak redukciju i u glavnom gradu naše države imamo .

Do redukcije mora dolaziti iz razloga što imamo velike količine vode koje se troše u toku dana, pa u zadnjih nekoliko dana imamo potrošnju preko 1500 m3 dnevno što nikad nije zabilježeno na gradskom vodovodnom sistemu.

Mali kapaciteti ne mogu podnijeti toliku potrošnju i jednostavno redukcija vode se postavlja kao rješenje koje nema alternativu.

Ovdje ponovno apeliram na naše korisnike da smanje potrošnju na minimum, da poljoprivredni proizvođači koji troše najviše količine vode probaju smanjiti svoju potrošnju jer jednostavno je vanredno stanje .

amel d 2

Buziminfo.ba: Kakvi su planovi preduzeća kada je u pitanju naredni period ?

Dizdarević: Plan kao plan se može planirati, ali za provođenje plana mora biti uključeno više ljudi i institucija, prije svega menadžment preduzeća, upravljačke strukture preduzeća, osnivač i naravno Općina, odnosno općinski načelnik .

Plan se uglavnom planira u dijelu da se obuhvati u potpunosti odvoz komunalnog otpada sa cijelog područja općine Bužim, investiranje u mehanizaciju i vozni park, planirati izgradnju hale za reciklažu otpada, poboljšati otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži kao i proširivanje iste, jačanje kadrovskim resursima preduzeće i dr.

S obzirom na smjene koje se dešavaju ovih dana u i oko preduzeća, mišljenja sam da će mnoge aktivnosti stati ili će se usporiti, jer ukoliko već navedene institucije budu zaobilazile JKP, rada i rezultata zasigurno neće biti .

Buziminfo.ba: Poslovanje KOMB-a uveliko zavisi i od redovnog plaćanja računa od strane korisnika ?

Dizdarević: Apsolutno, bez redovnog plaćanja i visokog stepena naplate ne bi se mogle ni servisirati obaveze prema uposlenicima, dobavljačima i kreditima, tako da nam je obaveza da plaćamo račune, a naravno da i vršimo usluge redovno i na vrijeme .

Naplata je u zadnjih godinu dana dosta poboljšana i ovim putem se zahvaljujemo našim korisnicima na istom .

Buziminfo.ba: Kako ocjenjujete dosadašnju saradnju sa Općinom Bužim ?

Dizdarević: Da se razumijemo, bez dobre saradnje sa Općinom nema dobrog preduzeća .Koliko Općina bude stajala uz JKP KOMB  takav se rezultat može i očekivati. Pokazatelj toga su i odlična saradnja u zadnje dvije godine.

Ovdje bih spomenuo i još uz Općinu Bužim i općinskog načelnika, i Ministarstvo za prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša USK-a, kao dobrog partnera u nekoliko projekata .

Buziminfo.ba