Published On: uto, nov 21st, 2017

Federacija BiH dobila novi Zakon o medicinskoj transplantaciji organa i tkiva

Zastupnički dom FBiH jednoglasno je usvojio, sa 77 glasova za, izmjene Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. 

Izmjene Zakona se, pored ostalog, odnose na uvođenje “pretpostavljenog pristanka” koji znači da su svi potencijalni darivaoci organa, ukoliko se drugačije ne izjasne.

Dakle, izmjenama i dopunama Zakona predviđen je “registar nedarivaoca”. Ko god smatra da zakon nije dobar, imat će mogućnost da se registrira i istakne da ne želi darovati organe nakon svoje smrti. Ukoliko se utvrdi da se ta osoba nalazi u registru nedarivaoca, onda se uopće ne kontaktira porodica i prestaje svaka priča o eksplantaciji. U suprotnom, svi su potencijalni darivaoci.

Naravno, treba naglasiti da se, ako se osoba nije izjasnila prije svoje smrti, kontaktira porodica te osobe kako bi se dobila dozvola za eksplantaciju organa.

Snežana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva je govoreći o značaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, između ostalog rekla da je Zakon definisao mnoge stavke poput onih da se bliže odredi ko se smatra rodbinom, te da jača svijest o značaju darivanja organa, transplantaciji. 

Potom su zastupnici usvojili izmjene Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi, zatim Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, kao i izmjene Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Po skraćenom postupku je odbijeno razmatarnje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama.

Ovim je okončana današnja sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

/faktor.ba

Komentari

komentara